BKT System

kontakt

BKT System sp. z o.o.

Centrala firmy

Konto: PKO BP SA 1 O / Łódź 54 1020 3352 0000 1902 0010 4984
REGON: 470544285, NIP: 727-012-57-26
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS nr wpisu: 0000124706
Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 440’000,– PLN BDO: 000022629

kontakt

przedstawiciele handlowi w polsce

partnerzy handlowi w europie

napisz do nas